رشته های گرافیک ونقاشی(فنی حرفه ای)وگرافیک رایانه-چهره سازی وعکاسی دیجیتال

نقاشی:

نقاشی ما در رشته های هنرهای تجسمی است که از آغاز زندگی انسان جایگاه خود را در زندگی انسان باز نموده است. نقاشی در ادوار مختلف تاریخ اهداف و جهتهای مختلفی را دنبال نموده است.

ضرورت و اهمیت:

هنرمند با خلق آثار ارزشمندی که از وقایع، حوادث و تفکرات نیک و بد جامعه تاثیر پذیرفته اند سبب می شود که دیگران علیرغم گرفتاری های ناشی از کارو تلاش روزمره، متوجه ظرافت ها و زیبایی های اطراف خویش می شوند. این زیبایی ها در همه ابعاد، اعم از پوشاک، ابزار و لوازم زندگی،وسایل ارتباطی، جا و مکان، آداب و رسوم، اعتقادات و خصال حسنه، طریقه و رفتار و کردار و.... جلوه گرند. فقط نگاهی دقیق را می طلبد که این نگاه و توجه به وسیله آثار هنری جذب می شوند و انسان را برای لحظاتی از مسائل خود جدا می سازد و فراغت تامل و تفکر را به او می دهد همین لحظات فراغت باعث می شود که آرامش و تعادل به جسم و جان آدمی بازگردد و روان او را که بر اثر تنش های زندگی کدر شده بود صیقل یابد.

 

 

 

 

 

تعریف و هدف رشته نقاشی

دوره ه کاردانی نقاشی یکی از دوره های آموزش عالی و هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم در جهت همکاری و اجرای صحیح طرح ها و برنامه هایی که از طرف هنرمند ارائه می شود را داشته باشند و خود نیز به تنهایی قادر به خلق آثار با ارزش هنری باشند.

 مشاغل قابل احراز:

1- خالق آثار هنری

2- آموزش نقاشی

3- تصویر ساز کتاب

4- طراح تصاویر متحرک

5- طراح تابلوهای تبلیغاتی

6- مسئول واحد هنر در دستگاه های مربوطه

7- نقاش زیبا ساز شهرها(فضای بیرونی)

8- نقاش زیبا سازی داخل ساختمان(فضای درونی)

9- مرمت کارآثار نقاشی

10- طراح نقش پارچه

11- طراح نقوش روی سفال و چینی و سرامیک

12- نقاش صحنه های نمایشی(سینما- نمایش)

 

طول دوره و شکل نظام

مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته نقاشی گرایش نقاشی به شرح زیر است:

الف- دروس دوره سه ساله: مجموعاً معادل 96 واحد درسی است که هر واحد نظری آن 30ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین 45 تا90 ساعت می باشد.

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

پس از دوره پنج ساله در رشته نقاشی، فارغ التحصیلان توانایی های زیر را به دست خواهند آورد:

- توانایی بکارگیری ابزار طراحی و نقاشی بر انواع زمینه ها با تکنیک های مختلف

-آشنایی با تاریخ هنر ایران و جهان و شناخت و تحلیل سبک های مختلف نقاشی

-شناخت مبانی و هنرهای تجسمی و توانایی بکارگیری آن در ایجاد آثار نقاشی و طراحی

-توانایی طراحی و نقاشی از انواع سوژه های عینی و ذهنی

-توانایی ساخت زمینه ها و مواد نقاشی در حد مقدور

-آشنایی با عکاسی و توانایی بکارگیری تکنیک های آن در جهت رفع نیازهای مرتبط با شغل(تهیه آلبوم از آثار نقاشی، یادداشت فضاها و سوژه های مورد نظر جهت انجام پروژه ها....)

 

 

 

جدول دروس اصلی و تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت در هفته

سال دوم

سال سوم

1

تاریخ هنر ایران

2

2

*

-

2

تاریخ هنر جهان

2

2

-

*

3

مبانی هنرهای تجسمی

4

6

*

-

4

آشنایی با هنرهای تجسمی

2

2

*

-

5

آشنایی با مکاتب نقاشی

3

3

-

*

6

طراحی(1)

4

6

*

-

7

طراحی(2)

4

6

-

*

8

عکاسی(1)

2

4

*

-

9

کارگاه چاپ دستی(1)

2

4

*

-

10

علم مناظر و مرایا

2

4

-

*

11

حجم سازی(1) {نقلشی}

2

3

-

*

12

کارگاه رنگ در نقاشی

3

6

-

*

13

کارگاه نقاشی

4

8

-

*

14

کارآموزی

1

120

 

 

 

جمع کل واحد

37 واحد

1800 ساعت

16 واحد 24 ساعت در هفته

22 واحد 35 ساعت در هفته

 

 

جدول اهداف کلی دروس اصلی و تخصصی

«رشته نقاشی»

ردیف

نام درس

هدف کلی

 

طراحی(1)

 

طراحی(2)

 

حجم سازی(1)

کارگاه نقاشی

 

کارگاه رنگ در نقاشی

آشنایی با هنرهای تجسمی

 

آشنایی با مکاتب نقاشی

مبانی هنرهای تجسمی

 

علم  مناظر و مرایا

عکاسی(1)

کارگاه چاپ دستی(1)

تاریخ هنر ایران

تاریخ هنر جهان

کارآموزی

آشنایی با اصول طراحی و تقویت قدرت و حساسیت بصری از طریق طراحی با ابزار مختلف

(افزایش) توانایی طراحی با توجه به شناخت کیفی در سه حوزه طبیعیت، معماری انسان

آشنایی با اصول و کسب مهارتهای ساخت مجسمه با استفاده از ابزار مختلف

ایجاد توانایی نقاشی از طبیعت بیجان، منظره و پیکره انسانی با استفاده از مداد رنگی، گواش، آبرنگ، و رنگ روغن

توانایی بکارگیری اصولی رنگ در نقاشی

آشنایی با رشته های مختلف هنرهای تجسمی به منظور تشخیص ویژگیهاوکارکردهای هریک از آنها

شناخت ویژگیهای مکاتب نقاشی از دوران باستان تا امروز

شناخت عناصر بصری(نقطه، خط، سطح، حجم و رنگ) وتوان بکارگیری و ترکیب بندی عناصر در خلق آثار هنرهای تجسمی

آشنایی با مناظر و زوایای تجسم و توانایی ترسیم شی در فضا بر روی صفحه

توانایی عکسبرداری ساده، ظهور فیلم سیاه و سفید و چاپ عکس

توانایی انجام تکنیکهای چاپ و شیوه های مختلف چاپ دستی

آشنایی با تاریخ هنر در سرزمین ایران از دوران باستان تا قرن معاصر

آشنایی با تاریخ هنر جهان و بررسی سیر تحولات آن از هنر بدوی تاکنون

آشنایی و ارتباط بیشتر با شرایط کار حرفه ای و ارتقای سطح دانش و تخصصی هنرجو از طریق حضور فعال در کارگاهها و دستیاری استادان فن

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی هنر در ساعت 16:49 | لینک  |